Read Նահանջը առանց երգի by Shahan Shahnour Free Online


Ebook Նահանջը առանց երգի by Shahan Shahnour read! Book Title: Նահանջը առանց երգի
The author of the book: Shahan Shahnour
ISBN: No data
ISBN 13: No data
Language: English
Edition: Սովետական գրող
Date of issue: 1982
Format files: PDF
The size of the: 22.57 MB
City - Country: No data
Loaded: 2728 times
Reader ratings: 6.3

Read full description of the books:Վեպի նյութը 1920-1930-ական թվականների ֆրանսահայ գաղութի կյանքն է՝ իրեն բնորոշ առանձնահատկություններով և դրսևորումներով։ Շ. Շահնուրը հայ և ֆրանսիացի հերոսներով կարողացել է պատկերել ֆրանսահայ կյանքը, իրատեսորեն ցույց տվել սփյուռքահայության օրավուր ահագնացող նահանջը` փորձելով սթափեցնել աշխարհացիր հայությանը: «Նահանջը առանց երգի» վեպը հայի վեցդարյա նահանջը, արտագաղթը իր մեջ խտացրած XX դ. համահայկական ցավի ու տառապանքի, ցասման և ընդվզման «Տրտունջքն» է:


Download Նահանջը առանց երգի PDF Նահանջը առանց երգի PDF
Download Նահանջը առանց երգի ERUB Նահանջը առանց երգի PDF
Download Նահանջը առանց երգի DOC Նահանջը առանց երգի PDF
Download Նահանջը առանց երգի TXT Նահանջը առանց երգի PDFRead information about the author

Ebook Նահանջը առանց երգի read Online! Shahan Shahnour also known as Armen Lubin (real name Shahnour Kerestejian, August 3, 1903, Istanbul - August 20, 1974, Paris) was a French-Armenian writer and poet. He is considered as a renowned Diasporan author in the Western Armenian tradition with his own style of writing.
Shahan Shahnour was born Shahnour Kerestejian, on August 3, 1903, in a suburb of Istanbul, Turkey. He graduated from Berberian High School in 1921, and started contributing to "Vosdan" paper, mostly with translations. In 1923 he moved to Paris, where he worked as a photographer, and in 1929 he published his first novel written in Armenian, RETREAT WITHOUT SONG, which had appeared periodically in Harach newspaper of Paris. In 1933, he published his second book, also written in Armenian, THE BETRAYAL OF BLOOD-SUCKERS, which is a collection of short stories. In 1937 he fell victim to a terrible bone disease (Osteolysis) which disabled him and caused him much pain and suffering for the rest of his life, which was spent in hospitals after he lost his home in 1939. In 1945, having partially recovered from his illness, he started writing in French under the name Armen Lubin, and from then on he was acclaimed highly as a French writer and poet and received several literary awards. He published in French THE FURTIVE PASSER-BY, SACRED PATIENCE, THE NIGHTLY TRANSPORT, THE HIGH CAGE, and FIRE WITH FIRE. In 1962 a collection of his Armenian works were printed in Yerevan by Haybedhrad Press. In 1967 he published TWO RED NOTEBOOKS in Armenian, and in 1971 THE OPEN REGISTER also in Armenian. Shahnour died on August 20, 1974, in the hospital of Saint Rafael, in France.
Books:

Lubin, Armen. Feux contre feux. Paris, 1968.
Lubin, Armen. Les hautes terrasses; poemes, Paris, 1957.
Shahan Shahnour. Nahanj arants yerki: badgerazart badmutiun Hayots (Retreat without Song: Armenian History Illustrated). Paris, 1929 (in Armenian).
Shahan Shahnour. The Tailor's Visitors, trans. Mischa Kudian. London, 1984.
Reviews of the Նահանջը առանց երգի


EDWARD

The butterflies in my stomach have died ...

ETHAN

It was a surprisingly interesting book. Very highly recommended.

MADDISON

Books are incredible magic that you can carry with you.

MASON

Despite the criticism, I liked the book!
Add a comment
Download EBOOK Նահանջը առանց երգի by Shahan Shahnour Online free

PDF: -.pdf Նահանջը առանց երգի PDF
ERUB: -.epub Նահանջը առանց երգի ERUB
DOC: -.doc Նահանջը առանց երգի DOC
TXT: -.txt Նահանջը առանց երգի TXT